انتخابعنوانشهرستانوضعیتتاریخنمایش اطلاعات بیشتر
آذر غلطکشهرستان عجب شیرکاهش🡻1399/05/20
اتيه انديشان سپهر شرقشهرستان عجب شیر (خضر لو)کاهش🡻1399/05/20
ذوب آهن آسیاشهرستان گرمسار(ایوانکی)کاهش🡻1399/05/17
ذوب آهن البرز غربشهرستان ابهرافزایش🡹1399/05/10
ذوب نورد توانا رامشهرستان تبریزافزایش🡹1398/11/24
سهند آذر آسیاشهرستان بستان آباد (تیکمه داش)کاهش🡻1399/05/16
غلتک سازان سپاهانشهرستان اصفهان (سجزی)افزایش🡹1398/11/21
فولاد اسپریسشهرستان ساوهکاهش🡻1399/05/20
فولاد خوزستانشهرستان اهوازافزایش🡹1399/04/26
فولاد زرفامشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/17
فولاد سازان جمشهرستان قمافزایش🡹1399/04/26
فولاد سامانشهرستان مهریزافزایش🡹1399/04/21
فولاد سفید دشتشهرستان بروجنکاهش🡻1399/01/27
فولاد سلفچگانشهرستان قمکاهش🡻1399/05/21
فولاد سپهر سبلانشهرستان اردبیلافزایش🡹1398/06/20
فولاد شهریارشهرستان بنابکاهش🡻1399/05/21
فولاد ماهانشهرستان قمافزایش🡹1399/02/07
فولاد ماهان طوبیشهرستان اردکانکاهش🡻1399/05/19
فولاد مبناشهرستان اهوازافزایش🡹1398/10/10
فولاد پارس هفت تپهشهرستان شوشافزایش🡹1398/12/09
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)شهرستان شهرضاافزایش🡹1398/11/21
فولاد کویر دامغانشهرستان دامغانکاهش🡻1399/05/20
فولاد گستر آتیه سپاهانشهرستان اصفهانکاهش🡻1399/05/16
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)شهرستان زنجانکاهش🡻1399/05/15
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)شهرستان زنجانافزایش🡹1399/05/08
مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلیشهرستانافزایش🡹1399/05/06
مجتمع ذوب آهن دُرفک شمالشهرستان رشتافزایش🡹1399/05/06
مجتمع ذوب آهن فولاد خزرشهرستان رشتکاهش🡻1399/05/18
مجتمع فولاد خراسانشهرستان نیشابورافزایش #ثابت🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)شهرستان نیشابورافزایش🡹1398/09/05
پارمیدا فولادشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/23
یزد چهارشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/10/03
انتخابعنوانشهرستانوضعیتتاریخنمایش اطلاعات بیشتر