2019/10/22

ذوب ضایعات فولادی در کوره های قوس الکتریکی

کوره قوس الکتریکی یکی از روش ها برای تولید فولاد استفاده از کوره قوس الکتریکی میباشد که در سایز های متفاوتی هستند ، بزرگترین کوره برای []
2019/09/06
فرآوری ضایعات به روش کاتینگ 2

فرآوری ضایعات به روش کاتینگ

2019/09/02
بریکت گرم آهن اسفنجی 3

بریکت گرم آهن اسفنجی

تولید بریکت گرم آهن اسفنجی