کارخانه نرخ قیمت
فولاد سلفچگان سوپر ویژه ‌ 9400
مجتمع فولاد خراسان سوپر ویژه یکدست 4100
فولاد شهریار ویژه ۶۹۰۰
فولاد شهریار یک ۶۸۵۰
فولاد خوزستان یک سنگین 5220
فولاد گستر آتیه سپاهان دو ۹۸۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهان سه ۹۶۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهان آلیاژی ۹۶۰۰
سهند آذر آسیا آلیاژی مکانیکی 9950
آذر غلطک آلیاژی یکدست 3790
اتيه انديشان سپهر شرق پرس حلب نو 9700
سهند آذر آسیا پرس حلب کهنه 8300
فولاد شهریار حلب فله ۴۸۵۰
فولاد شهریار حلب ی فله 5150
فولاد شهریار پرس ویژه 4810
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک) بدنه باز خودرو 4020
فولاد کویر دامغان سبک بار 9080
فولاد ماهان طوبی سنگین 7750
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو) پرس بدنه یک 3600
فولاد گستر آتیه سپاهان پرس بدنه خودرو 6000
ذوب آهن البرز غرب پرس بدنه کتابی یک 4100
فولاد گستر آتیه سپاهان پرس بدنه یک ۹۴۰۰
فولاد گستر آتیه سپاهان پرس بدنه دو ۹۰۰۰
فولاد شهریار چدن ۵۷۵۰
فولاد سلفچگان چدن یکدست تمیز 7500
فولاد اسپریس کم ارزش 5430
فولاد گستر آتیه سپاهان پرس خودرو ۹۴۰۰
فولاد اسپریس گالوانیزه نو 4340
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو) فیلتر سوخته واگزوز 8000
فولاد سلفچگان پلیسه پوشالی 3750
فولاد سلفچگان پلیسه پوشال ی 3750