براده ها متعلق به گروه بزرگتری از ضایعات صنعتی هستند که به آنها براده آهن یا پلیسه می گویند که ناشی از تراشکاری یا سوهان کاری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.