فایل صوتی-مکان های غیر معمول برای پیدا کردن ضایعات آهن

فایل صوتی-مکان های غیر معمول برای پیدا کردن ضایعات آهن

مکان های مناسب برای یافتن ضایعات آهن

برای جمع آوری ضایعات آهن همیشه بیشتر جمع آوری کنندگان ضایعات به محل های معمول و رایج سر می زنند در حالی که برخی از مکان های غیر معمول که می تواند منبع خوبی برای ضایعات باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.