شرکت مبین فولاد آسیا برای ارائه خدمات بیشتر و تلاش برای تامین نیاز مشتریان براساس کیفیت و کمیت در خواستی آنها در نزدیک ترین منطقه جغرافیایی برای کاهش هزینه های حمل و نقل اقدام به عرضه آهن اسفنجی از معتبر ترین تولید کنندگان کشور کرده است.

مصرف آهن اسفنجی مرغوب با افزایش راندمان و کاهش وابستگی به ضایعات آهن هزینه های تولید را کاهش میدهد.

با تکمیل فرم یا تلفن با ما در ارتباط باشید .

با تکمیل فرم زیر ارتباط خود را با ما گسترش دهید.