فایل صوتی-توضیح قیمت ضایعات آهن در مرکز خرید فروش تهران

قیمت ضایعات آهن در مراکز خرید و فروش به صورت دائم در حال تغییر است که حغرافیا و کیفیت آهن در قیمت ضایعات آهن تاثیر دارد

برای اطلاعات بیشتر لطفا به وویس گوش دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.