انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر
آذر غلطکشهرستان عجب شیرافزایش🡹1399/03/07
اتيه انديشان سپهر شرقشهرستان عجب شیر (خضر لو)افزایش🡹1399/03/14
ذوب آهن آسیاشهرستان گرمسار(ایوانکی)افزایش🡹1399/02/17
ذوب آهن البرز غربشهرستان ابهرافزایش🡹1399/03/07
ذوب نورد توانا رامشهرستان تبریزافزایش🡹1398/11/24
سهند آذر آسیاشهرستان بستان آباد (تیکمه داش)کاهش🡻1399/03/13
غلتک سازان سپاهانشهرستان اصفهان (سجزی)افزایش🡹1398/11/21
فولاد اسپریسشهرستان ساوهافزایش🡹1399/03/13
فولاد خوزستانشهرستان اهوازافزایش🡹1398/09/13
فولاد زرفامشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/17
فولاد سازان جمشهرستان قمافزایش🡹1399/03/13
فولاد سامانشهرستان مهریزافزایش🡹1399/02/17
فولاد سفید دشتشهرستان بروجنکاهش🡻1399/01/27
فولاد سلفچگانشهرستان قمافزایش🡹1399/03/09
فولاد سپهر سبلانشهرستان اردبیلافزایش🡹1398/06/20
فولاد شهریارشهرستان بنابافزایش🡹1399/03/06
فولاد ماهانشهرستان قمافزایش🡹1399/02/07
فولاد ماهان طوبیشهرستان اردکانافزایش🡹1399/03/13
فولاد مبناشهرستان اهوازافزایش🡹1398/10/10
فولاد پارس هفت تپهشهرستان شوشافزایش🡹1398/12/09
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)شهرستان شهرضاافزایش🡹1398/11/21
فولاد کویر دامغانشهرستان دامغانافزایش🡹1399/03/13
فولاد گستر آتیه سپاهانشهرستان اصفهانافزایش🡹1399/03/12
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)شهرستان زنجانکاهش🡻1399/03/13
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)شهرستان زنجانافزایش🡹1399/03/08
مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلیشهرستان انزلیکاهش🡻1399/01/28
مجتمع ذوب آهن دُرفک شمالشهرستان رشتافزایش🡹1399/03/11
مجتمع ذوب آهن فولاد خزرگيلانکاهش🡻99/01/30
مجتمع فولاد خراسانشهرستان نیشابورافزایش #ثابت🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)شهرستان نیشابورافزایش🡹1398/09/05
پارمیدا فولادشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/23
یزد چهارشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/10/03
انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر