انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر
آذر غلطکشهرستان عجب شیرافزایش🡹1399/07/24
اتيه انديشان سپهر شرقشهرستان عجب شیر (خضر لو)افزایش🡹1399/07/22
ذوب آهن آسیاشهرستان گرمسار(ایوانکی)افزایش🡹1399/07/14
ذوب آهن البرز غربشهرستان ابهرکاهش🡻1399/07/27
ذوب نورد توانا رامشهرستان تبریزافزایش🡹1398/11/24
سهند آذر آسیاشهرستان بستان آباد (تیکمه داش)کاهش🡻1399/07/25
غلتک سازان سپاهانشهرستان اصفهان (سجزی)افزایش🡹1398/11/21
فولاد اسپریسشهرستان ساوهکاهش🡻1399/05/20
فولاد خوزستانشهرستان اهوازافزایش🡹1399/04/26
فولاد زرفامشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/17
فولاد سازان جمشهرستان قمافزایش🡹1399/06/17
فولاد سامانشهرستان مهریزافزایش🡹1399/07/27
فولاد سفید دشتشهرستان بروجنکاهش🡻1399/01/27
فولاد سلفچگانشهرستان قمافزایش🡹1399/07/28
فولاد سپهر سبلانشهرستان اردبیلافزایش🡹1398/06/20
فولاد شهریارشهرستان بنابافزایش🡹1399/07/24
فولاد ماهانشهرستان قمافزایش🡹1399/02/07
فولاد ماهان طوبیشهرستان اردکانکاهش🡻1399/07/23
فولاد مبناشهرستان اهوازافزایش🡹1398/10/10
فولاد پارس هفت تپهشهرستان شوشافزایش🡹1398/12/09
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)شهرستان شهرضاافزایش🡹1398/11/21
فولاد کویر دامغانشهرستان دامغانکاهش🡻1399/05/22
فولاد گستر آتیه سپاهانشهرستان اصفهانافزایش🡹1399/07/22
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)شهرستان زنجانافزایش🡹1399/07/26
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)شهرستان زنجانافزایش🡹1399/07/26
مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلیشهرستان افزایش🡹1399/05/06
مجتمع ذوب آهن دُرفک شمالشهرستان رشتکاهش🡻1399/07/25
مجتمع ذوب آهن فولاد خزرشهرستان رشتکاهش🡻1399/06/18
مجتمع فولاد خراسانشهرستان نیشابورافزایش #ثابت🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)شهرستان نیشابورافزایش🡹1398/09/05
پارمیدا فولادشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/23
یزد چهارشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/10/03
انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر