انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر
آذر غلطکشهرستان عجب شیرافزایش🡹1400/08/23
اتيه انديشان سپهر شرقشهرستان عجب شیر (خضر لو)افزایش🡹1400/08/29
ذوب آهن آسیاشهرستان گرمسار(ایوانکی)کاهش🡻1400/09/09
ذوب آهن البرز غربشهرستان ابهرکاهش🡻1400/09/11
ذوب نورد توانا رامشهرستان تبریزافزایش🡹1398/11/24
سهند آذر آسیاشهرستان بستان آباد (تیکمه داش)کاهش🡻1400/09/12
غلتک سازان سپاهانشهرستان اصفهان (سجزی)افزایش🡹1398/11/21
فولاد اسپریسشهرستان ساوهکاهش🡻1399/05/20
فولاد خوزستانشهرستان اهوازافزایش🡹1399/04/26
فولاد زرفامشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/17
فولاد سازان جمشهرستان قمکاهش🡻1400/09/07
فولاد سامانشهرستان مهریزکاهش🡻1400/09/10
فولاد سفید دشتشهرستان بروجنکاهش🡻1399/01/27
فولاد سلفچگانشهرستان قمکاهش🡻1400/09/08
فولاد سپهر سبلانشهرستان اردبیلافزایش🡹1398/06/20
فولاد شهریارشهرستان بنابکاهش🡻1399/12/07
فولاد ماهانشهرستان قمافزایش🡹1399/02/07
فولاد ماهان طوبیشهرستان اردکانکاهش🡻1399/07/23
فولاد مبناشهرستان اهوازافزایش🡹1398/10/10
فولاد پارس هفت تپهشهرستان شوشافزایش🡹1398/12/09
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)شهرستان شهرضاافزایش🡹1398/11/21
فولاد کویر دامغانشهرستان دامغانافزایش🡹1400/08/16
فولاد گستر آتیه سپاهانشهرستان اصفهانافزایش🡹1400/07/24
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)شهرستان زنجانکاهش🡻1400/09/12
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)شهرستان زنجانثابت1400/09/09
مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلیشهرستان کاهش🡻1400/09/01
مجتمع ذوب آهن دُرفک شمالشهرستان رشتافزایش🡹1400/06/01
مجتمع ذوب آهن فولاد خزرشهرستان رشتکاهش🡻1399/06/18
مجتمع فولاد خراسانشهرستان نیشابورافزایش #ثابت🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)شهرستان نیشابورافزایش🡹1398/09/05
پارمیدا فولادشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/23
یزد چهارشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/10/03
انتخاب عنوان شهرستان وضعیت تاریخ نمایش اطلاعات بیشتر