انتخابعنوانشهرستانوضعیتتاریخنمایش اطلاعات بیشتر
آذر غلطکشهرستان عجب شیرافزایش🡹1398/11/24
ذوب آهن آسیاشهرستان گرمسار (ایوانکی)افزایش🡹1398/11/24
ذوب آهن البرز غربشهرستان ابهرکاهش🡻1398/12/12
ذوب نورد توانا رامشهرستان تبریزافزایش🡹1398/11/24
سهند آذر آسیاشهرستان بستان آباد (تیکمه داش)کاهش🡻1398/12/10
غلتک سازان سپاهانشهرستان اصفهان (سجزی)افزایش🡹1398/11/21
فولاد اسپریسشهرستان ساوهکاهش🡻1398/11/26
فولاد خوزستانشهرستان اهوازافزایش🡹1398/09/13
فولاد زرفامشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/17
فولاد سازان جمشهرستان قمافزایش🡹1398/12/07
فولاد سامانشهرستان مهریزافزایش🡹1398/11/20
فولاد سفید دشتشهرستان بروجنافزایش🡹1398/11/21
فولاد سلفچگانشهرستان قمافزایش🡹1398/11/24
فولاد سپهر سبلانشهرستان اردبیلافزایش🡹1398/06/20
فولاد شهریارشهرستان بنابافزایش🡹1398/12/12
فولاد ماهانشهرستان قمافزایش🡹1398/09/20
فولاد ماهان طوبیشهرستان اردکانافزایش🡹1398/11/21
فولاد مبناشهرستان اهوازافزایش🡹1398/10/10
فولاد پارس هفت تپهشهرستان شوشافزایش🡹1398/12/09
فولاد کالا فوکا (انبار توکا تدارک)شهرستان شهرضاافزایش🡹1398/11/21
فولاد کویر دامغانشهرستان دامغانافزایش #ثابت🡹1398/11/27
فولاد گستر آتیه سپاهانشهرستان اصفهان (کوهپایه)افزایش🡹1398/11/20
فوکا صنعت صبا (انبار شماره دو)شهرستان زنجانثابت98//12/09
فوکا صنعت صبا (انبار شماره یک)شهرستان زنجانافزایش🡹1398/11/07
مجتمع تولیدی و صنعتی شمش انزلیشهرستان انزلیافزایش🡹1398/11/24
مجتمع ذوب آهن دُرفک شمالشهرستان رشتافزایش🡹1398/11/25
مجتمع ذوب آهن فولاد خزرشهرستان رشتافزایش🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسانشهرستان نیشابورافزایش #ثابت🡹1398/11/26
مجتمع فولاد خراسان (انبار یک)شهرستان نیشابورافزایش🡹1398/09/05
پارمیدا فولادشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/11/23
یزد چهارشهرستان اشکذرافزایش🡹1398/10/03
انتخابعنوانشهرستانوضعیتتاریخنمایش اطلاعات بیشتر