پس از اتمام ساخت و ساز یا اتاق مورد نظر ، قبل از شروع تخریب ، مرحله بعدی شما باید جداسازی مواد باشد. مواد قابل بازیافت بی شماری از بلوک بتونی و سیلبری گرفته تا چوب وجود دارد ، اما برای اهداف ما ، ما روی فلزات متمرکز خواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.