2022/01/25
کارخانجات صنعتی ضایعات آهن

کارخانه جات صنعتی و فرصت های خوب بازیافت ضایعات آهن

کارخانه های صنعتی فرصت های بسیار خوبی برای بازیافت فراهم می کنند. برای بسیاری از اپراتورهای کارخانه، جمع آوری ضایعات آهن تولید شده در فرایند تولید( […]
2021/11/24
کشورهای برتر ضایعات آلومینیوم

۵ کشور برتر صادرکننده ضایعات آلومینیوم در جهان

همه ما از ویژگی های بی شمار بازیافت آلومینیوم آگاه هستیم.برای بازیافت آلومینیوم حدودا به  ۹۵ درصد انرژی کمتری نسبت به تولید آلومینیوم اولیه نیاز هست. […]
2021/10/26
تخریب و بازیافت مصالح ساختمانی

چرا باید مصالح ساختمانی و تخریبی را بازیافت کنیم؟

تخریب یک ساختمان برای بازسازی و یا تخریب سازه  به صورت کلی ممکن است باعث  ایجاد یک ضرر بزرگ شود. حقیقتا بازسازی یک ساختمان فرسوده و […]
2021/10/13

اهمیت بازیافت و ۷تأثیر منفی عدم بازیافت ضایعات آهن

احتمالاً در طول زمان تحصیل خود در مدرسه با اهمیت انجام بازیافت آشنا شده اید. هنوزهم کودکان با تماشا کردن کارتون ها می توانند در مورد […]