آهن اسفنجی چگونه تولید می‌شود؟

۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تولید آهن اسنفجی

تولید آهن اسفنجی

آهن اسفنجی یا همان آهن تقلیل یافته ( DRI ) شکلی از آهن است که می توان آن را به طور مستقیم و از طریق یک […]