2019/12/01
آهن اسفنجی

اثر مصرف آهن اسفنجی بر کیفیت فولاد تولیدی

  همان طور که مستحضر هستید، دو نوع ماده‌ی اولیه‌ی مهم برای ذوب و تولید فولاد به کار می‌رود. هر یک از این منابع مزایا و […]
2019/09/02

بریکت گرم آهن اسفنجی

تولید بریکت گرم آهن اسفنجی