2019/11/27
روش-ذوب-ضایعات-آهن

فایل صوتی-روش های مناسب برای ذوب ضایعات آهن

ذوب ضایعات آهن و قالب گیری از آن به شکل‌های مختلف نیازمند حرارت بالایی است. روش‌های مختلفی برای قالب گیری آهن وجود دارد که بر پایه‌ی […]