2019/11/27

روش های مناسب برای ذوب ضایعات آهن

ذوب ضایعات آهن و قالب گیری از آن به شکل‌های مختلف نیازمند حرارت بالایی است. روش‌های مختلفی برای قالب گیری آهن وجود دارد که بر پایه‌ی []