2019/11/27

روش های مناسب برای ذوب ضایعات آهن

ذوب ضایعات آهن و قالب گیری از آن به شکل‌های مختلف نیازمند حرارت بالایی است. روش‌های مختلفی برای قالب گیری آهن وجود دارد که بر پایه‌ی []
2019/10/30

روش های مناسب برای ذوب ضایعاتِ آهن

ذوب ضایعات آهن و قالب گیری از آن به شکل های مختلف نیازمند حرارت بالاست.روش های مختلفی برای قالب گیری آهن وجود دارد؛دو مورد از روش []
2019/09/20

ضایعات آهن چیست؟ در مورد ضایعات آهن بیشتر بدانید!

در این مطلب می‌خواهیم ماهیت ضایعات آهن را برای شما شرح دهیم. در شرایط مختلف در واحدهای صنعتی، ممکن است خروجی یک محصول از واحدهای تولیدی، []