2020/01/06
ضایعات شوفاژ

فایل صوتی-ضایعات شوفاژ

سالهاست که بخاری‌های قدیمی و وسایل سنتی برای تامین گرما در محیط، جای خود را به شوفاژ ها داده‌اند. این وسیله مشکلات زیادی را از بشر […]