2020/02/03

بازیافت هواپیما | در مورد بازیافت هواپیماها چه می‌دانید؟

آیا تا به حال به این مساله فکر کرده‌اید که پس از اتمام عمر مفید یک هواپیما و عدم کارایی آن چه سرنوشتی خواهد داشت؟ اگر []
2019/10/23

صنعت پیشرفته‌ی بازیافت آهن ضایعات

در مورد بازیافت آهن و صنعت پیشرفته‌ی آن چه میدانید؟ قراضه‌های آهن از مهم‌ترین ضایعات و زباله‌های قابل بازیافت است که فراوری مجدد آن فواید فراوانی []