2022/02/16

عوامل طبیعی تاثیر گذرا بر قیمت ضایعات آهن

فصل طوفان برای شهر های طوفان خیز مثل  دریای کارائیب، خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس از ابتدای ژوئن تا پایان نوامبر هر سال ادامه دارد. با []
2022/01/25

کارخانه جات صنعتی و فرصت های خوب بازیافت ضایعات آهن

کارخانه های صنعتی فرصت های بسیار خوبی برای بازیافت فراهم می کنند. برای بسیاری از اپراتورهای کارخانه، جمع آوری ضایعات آهن تولید شده در فرایند تولید( []
2021/12/21

بازیافت لوازم خانگی

شاید درحال تمیز کردن و یا خونه تکانی باشید و  نیاز دارید که کمی از وسایل های از کار افتاده و جمع‌شده در اطراف خانه را []
2021/10/26

چرا باید مصالح ساختمانی و تخریبی را بازیافت کنیم؟

تخریب یک ساختمان برای بازسازی و یا تخریب سازه  به صورت کلی ممکن است باعث  ایجاد یک ضرر بزرگ شود. حقیقتا بازسازی یک ساختمان فرسوده و []