2019/10/15

آهن گالوانیزه و ضایعات گالوانیزه چیست؟

آهن و فولاد، دو فلز بسیار پر کاربرد در وسایل و ابزار متداول در زندگی انسان هاست. تمامی قسمت‌های تکنولوژی، صنایع، ابزار و تجهیزات ساختمان‌ها و []
2019/09/20

ضایعات آهن چیست؟ در مورد ضایعات آهن بیشتر بدانید!

در این مطلب می‌خواهیم ماهیت ضایعات آهن را برای شما شرح دهیم. در شرایط مختلف در واحدهای صنعتی، ممکن است خروجی یک محصول از واحدهای تولیدی، []