۱۳۹۸/۰۹/۱۷
روش فورج

فواید روش فورج آهن

فورج ، روش پردازشی است که با تحت فشارقرار دادن صفحات فولادی صورت میگیرد.در روش فورج،ورقه یا شمش فلزی توسط کوره ای با فرکانس متوسط ​​تا […]