۱۳۹۸/۰۹/۰۴
ضایعات سبک بار آهن چیست؟

ضایعات سبک

بشر در طول زندگی خود حجم زیادی از انواع زباله را تولید می‌کند که بخشی از آن‌ را زباله‌ها یا قراضه‌های فلزی تشکیل می‌دهند. دور ریختنی‌هایی […]