2022/02/16

عوامل طبیعی تاثیر گذرا بر قیمت ضایعات آهن

فصل طوفان برای شهر های طوفان خیز مثل  دریای کارائیب، خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس از ابتدای ژوئن تا پایان نوامبر هر سال ادامه دارد. با []
2020/04/03

فایل صوتی-ويژگي مصرف كنندگان ضايعات ذوب

ضایعات فلزی تولید شده در سراسر جهان می توانند سرنوشت متفاوتی در شرایط مختلف داشته باشند اما بهترین عملی که می بایست روی این قطعات انجام []
2020/03/14

فایل صوتی-توضیح قیمت ضایعات آهن در مرکز خرید فروش تهران

قیمت ضایعات آهن در مراکز خرید و فروش به صورت دائم در حال تغییر است که حغرافیا و کیفیت آهن در قیمت ضایعات آهن تاثیر دارد []
2020/01/14

Brexit بر قیمت ضایعات آهن تاثیر میگذارد؟

آیا ممکن است Brexit باعث شود قیمت ضایعات آهن بالا رود ؟ با توجه به تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ ، []