2022/02/16

عوامل طبیعی تاثیر گذرا بر قیمت ضایعات آهن

فصل طوفان برای شهر های طوفان خیز مثل  دریای کارائیب، خلیج مکزیک و اقیانوس اطلس از ابتدای ژوئن تا پایان نوامبر هر سال ادامه دارد. با []
2020/01/25

فایل صوتی-نحوه فروش ضایعات فلزی برای بازیافت

فروش ضایعات فلزی! احتمالا شرایطی برایتان پیش آمده که قصد دارید ضایعات آهنی را که در اختیار دارید، به دست مراکز مربوط به جمع آوری قراضه []
2019/12/17

قیمت ضایعات آهن تابعی از شمش

خرید و فروش ضایعات آهن به دلیل مزایای بسیاری که برای صنعت و اقتصاد به همراه دارد، برای کشورهای زیادی در سراسر دنیا یک تجارت بسیار []