2019/11/22

فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

قراضه فلز ترکیبی از فلزات دور ریز بدست آمده از مواد و محصولات فلزی است، به نحوی که به همان شکل قابل استفاده نباشد. جالب است []
2019/09/26

بررسی منحنی عرضه و تقاضا در بازار فولاد

برای اینکه بیشتر  مفهوم منحنی عرضه و تقاضا در بازار فولاد را بدانیم بهتر است اول با مفهوم چند کلمه که اکثر موقع ها شنیدید ولی []