2019/11/22
فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

فایل صوتی-فاکتورهای کشف قیمت ضایعات فلزی

قراضه فلز ترکیبی از فلزات دور ریز بدست آمده از مواد و محصولات فلزی است، به نحوی که به همان شکل قابل استفاده نباشد. جالب است […]
2019/09/26
بررسی-منحنی-عرضه-و-تقاضا-در-بازار-فولاد

بررسی منحنی عرضه و تقاضا در بازار فولاد

برای اینکه بیشتر  مفهوم منحنی عرضه و تقاضا در بازار فولاد را بدانیم بهتر است اول با مفهوم چند کلمه که اکثر موقع ها شنیدید ولی […]