۱۳۹۸/۰۹/۰۶
چرا باید ضایعات فلزات و ضایعات آهن را بازیافت کنیم؟

چرا باید ضایعات فلزات را بازیافت کنیم؟

سالانه میزان قابل توجهی از منابع و هزینه‌های در دسترس یک کشور صرف ساخت محصولات مورد نیاز مردم و صنایع می‌شود. اگر بخواهیم همه‌ی این منابع […]
۱۳۹۸/۰۹/۰۱
ضایعات آهن چیست و در مورد ضایعات آهن چه میدانید؟

ضایعات آهن چیست و در مورد ضایعات آهن چه میدانید؟

برخی مواقع خروج یک محصول از واحدهای تولیدی با استاندارد در نظر گرفته شده برای آن محصول، مطابقت ندارد. همین امر باعث می‌شود تا آن محصول […]