2019/11/22

ذوب فولاد

فولاد، نوعی آلیاژ از آهن است که فلزی مهم و بسیار کاربردی در صنایع دانسته می‌شود. دلیل محبوبیت و استفاده‌ی گسترده از این محصول، مقاومت بالای []