کارآفرینان موفق مبین فولاد آسیا

2020/01/28

اشتغال زایی در بازیافت چگونه تحقق می‌یابد؟

صنعت بازیافت در دهه‌های اخیر با توجه به دغدغه‌های مهمی که برای بشر به وجود آمده، به سرعت رشد کرده است. رونق این صنعت حیاتی در []
2020/01/05

گفتگوی علی خادم الرضا با آقایان ناصر صحرایی و امیر صحرایی در رادیو کارآفرینی

نقل قول از علی خادم الرضا – رادیو کارآفرینی: میهمانان این قسمت از رادیو کارآفرینی دو دوست گرامی، آقایان ناصر صحرایی و امیر صحرایی هستند. کارآفرینان []