شرکت مبین فولاد آسیا با رویکرد توسعه و ذینفع سازی و بهره برداری از پتانسیل های موجود در بازار با توجه به منابع مالی در اختیار خود خدمات سرمایه گذرای در حوزه های مرتبط  را انجام می دهد.

با معرفی پروژه ها یا کالاها ارتباط خود را با ما گسترش دهید.تیم متخصص اقتصادی ما در کنار شما هستند.

با تکمیل فرم پیشنهاد خودر ا برای ما ارسال کنید.

 

با تکمیل فرم زیر ارتباط خود را با ما گسترش دهید.