2020/01/07

فایل صوتی-بازیافت خودرو های قدیمی

آیا تاکنون فکر کرده‌اید چه اتفاقی برای ماشین‌ها و کامیون‌هایی که به پایان عمرشان رسیده‌اند می‌افتد؟ وقتی لرزش و زنگ‌زدگی را در خودروی خود می‌بینید، احتمالاً []