2020/01/07
بازیافت خودروهای قدیمی

فایل صوتی-بازیافت خودرو های قدیمی

آیا تاکنون فکر کرده‌اید چه اتفاقی برای ماشین‌ها و کامیون‌هایی که به پایان عمرشان رسیده‌اند می‌افتد؟ وقتی لرزش و زنگ‌زدگی را در خودروی خود می‌بینید، احتمالاً […]
2019/12/06
بازیافت خودروهای قدیمی

بازیافت خودرو های قدیمی

آیا تاکنون فکر کرده اید چه اتفاقی برای ماشینها و کامیونهایی که به پایان عمرشان رسیده اند می افتد ؟ وقتی لرزش و زنگ زدگی را […]