2019/11/30

ضایعات حلب

یکی از مشکلاتی که انسان در طول زندگی امروز خود با آن زیاد مواجعه میشود مساله آلودگی محیط زیست و کمبود منابع است که از اهممیت []
2019/11/29

ضایعات سوپر ویژه

ضایعات آهن ، یکی از معدود ضایعاتی هستند که حتی پیش از گسترش صنعت بازیافت در میان مردم مهم و ارزشمند بوده که با نام آهن []
2019/11/22

فایل صوتی-ضایعات آهن چیست و در مورد ضایعات آهن چه میدانید؟

برخی مواقع خروج یک محصول از واحدهای تولیدی با استاندارد در نظر گرفته شده برای آن محصول، مطابقت ندارد. همین امر باعث می‌شود تا آن محصول []