2020/01/11

ضایعات برنج و شیرالات را چرا باید تمیز کنید

ضایعات برنج از جمله شیرآلات برنج داری قیمت بسیار بالایی هستند که در صنایع مختلف قبل قراضه شدن مورد استفاده قرار میگرفتنند . این گونه ضایعات []