۱۳۹۹/۰۱/۱۵
ويژگي مصرف كنندگان ضايعات ذوب 2

ویژگی مصرف کنندگان ضایعات ذوب

ضایعات فلزی تولید شده در سراسر جهان می توانند سرنوشت متفاوتی در شرایط مختلف داشته باشند اما بهترین عملی که می بایست روی این قطعات انجام […]